Vad är Seaside Tastes?

Vår filosofi

Vi är ett litet handelsbolag som arbetar med import av högklassiga viner från i huvudsak Centraleuropa.
 
Vi arbetar med små producenter med begränsade volymer, där familjeföretagen har en lång tradition och erfarenhet men också har utvecklat ett nytänkande och där de lokala förutsättningarna har varit ledstjärnan.

Vi åtar oss även uppdrag på konsultbasis, t.ex att stödja en vinproducent som vill försöka sig på den snåriga svenska marknaden.

Vi gillar även att anordna vinprovningar för sällskap.